EKO Diament

Hotele Diament bezustannie dążą do podnoszenia jakości obsługi swoich gości, czego wyrazem jest projekt EkoDiament – strategia rozwoju oparta o działania na rzecz ochrony klimatu. Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i dbałością o stan środowiska naturalnego traktujemy priorytetowo. Świat, w którym żyjemy, nie jest nam obojętny – aktywnie przeciwdziałamy nadmiernemu wykorzystywaniu dostępnych zasobów i marnotrawieniu ich. Promujemy rozwiązania i przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego, zależy nam również na zwiększaniu społecznej świadomości, iż są one nieodzowne. Za pomocą specjalnych ikon chcemy zwracać uwagę naszych gości na istotne zagadnienia, dzięki którym wspólnymi siłami uda nam się poprawić kondycję planety.

EKO Diament

Dlaczego to tak istotne? Ziemia jest naszym wspólnym domem, a jako ludzkość zdecydowanie nadużyliśmy jej gościnności. Pomiary temperatury prowadzone w skali globalnej jednoznacznie wskazują, iż ocieplenie klimatu postępuje. Kolejne lata przynoszą rekordowe wzrosty, a rok 2019 był najcieplejszym odnotowanym w historii – w przypadku Polski było to ponad 0,7°C więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Odwrócenie tego trendu wymaga podjęcia zdecydowanych działań przez nas wszystkich.

EKO Diament - Oszczędzamy energię elektryczną

OSZCZĘDZAMY ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją gospodarki państw na całym świecie. Na pierwszy plan wysuwa się konieczność znaczącego obniżenia skali produkcji dwutlenku węgla, ponieważ przyczynia się on do zjawiska ocieplenia klimatu. Wysokoemisyjne paliwa kopalne – przede wszystkim węgiel kamienny – nadal są głównym źródłem energii elektrycznej w Polsce. Hotele Diament wdrożyły szereg działań zmierzających do ograniczenia zużycia prądu.

Stawiamy na urządzenia o najwyższej klasie energetycznej, a dzięki zastosowaniu oświetlenia w technologii LED uzyskaliśmy na tym polu oszczędność rzędu 85% – co przekłada się na redukcję emitowanego przez nas dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 50 ton rocznie. W Hotelu Diament Ustroń zastosowaliśmy system automatycznego wyłączania się klimatyzacji po otwarciu drzwi balkonowych. Zmniejszenie zużycia prądu przynosi również promowane przez nas zasłanianie okien hotelowych w okresie najwyższego nasłonecznienie i temperatur, przez co zniwelowane zostanie nadmierne nagrzewanie się pomieszczeń, a w konsekwencji – ograniczona zostanie praca energochłonnych klimatyzatorów.

Rozbudowujemy flotę pojazdów o samochody z przyjaznymi środowisku silnikami hybrydowymi. W Park Hotelu Diament w Katowicach uruchomiliśmy naszą pierwszą stację ładowania pojazdów z silnikiem elektrycznym. Dążymy do szybkiego rozwoju podobnych rozwiązań w pozostałych lokalizacjach naszej sieci. Dokładamy ponadto starań, aby pozyskiwana przez Hotele Diament energia elektryczna pochodziła z certyfikowanych źródeł odnawialnych (OZE).

NIE MARNUJEMY WODY

Dostęp do świeżej wody jest czymś, co większość z nas bierze za pewnik. W rzeczywistości jej zasoby są mocno ograniczone – spośród ogółu wód zaledwie 2,5% stanowi woda słodka, a tej zdatnej do picia jest jeszcze mniej. Błędne jest przekonanie, iż problem ten nas nie dotyczy, ponieważ Polska zaliczana jest do państw o ubogich zasobach wody. Potrzebę oszczędności rodzą względy ekonomiczne, pragmatyczne i humanitarne.

Hotele Diament uzyskują zamierzony efekt m.in. poprzez instalację perlatorów wody, montaż inteligentnych baterii zapobiegających zbędnemu zużyciu, korzystaniu z urządzeń wodooszczędnych, czy też zachęcanie do bardziej racjonalnej wymiany ręczników. Działania te przynoszą realne korzyści dla środowiska, znacząco redukują ryzyko potencjalnego marnotrawstwa wody, a także przyczyniają się do rosnących z roku na rok oszczędności.

EKO Diament - Nie marnujemy wody
EKO Diament - Redukujemy produkcję odpadów

REDUKUJEMY PRODUKCJĘ ODPADÓW

Stopień zanieczyszczenia środowiska odpadami osiągnął w ostatnich latach niespotykane wcześniej rozmiary. Góry śmieci na lądzie, pływające wyspy z plastiku na morzach i oceanach to zjawiska powszechne w skali globalnej. Ich degenerujący wpływ na faunę i florę jest coraz bardziej zauważalny. Segregacja śmieci to ważny, aczkolwiek niewystarczający element działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Hotele Diament prowadzą politykę ograniczania zużycia plastiku, realizowaną poprzez częściową rezygnację z jednorazowych produktów (np. dozowników kosmetycznych, kubków i słomek do napojów) na rzecz rozwiązań proekologicznych. Efekty tych starań są bardzo wymierne – blisko 200 tysięcy plastikowych opakowań zużywanych wcześniej każdego roku, zamieniliśmy na przyjazne dla środowiska odpowiedniki.

Zależy nam również na znaczącej redukcji zużycia papieru, dlatego naszym celem jest wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów – promujemy oszczędny druk dwustronny, ograniczamy powielanie dokumentacji na rzecz jej skanowania, a ulotki papierowe zastępujemy elektronicznymi informacjami i komunikatami, wyświetlanymi m.in. w hotelowej telewizji oraz na monitorach w strefach ogólnodostępnych.

SZANUJEMY ŻYWNOŚĆ

Marnotrawstwo żywności jest istotnym problemem w codziennym funkcjonowaniu hoteli. Tony wyrzucanego jedzenia są nie do zaakceptowania ze względów etycznych i ekonomicznych. W świecie, w którym głód pod wieloma szerokościami geograficznymi nadal jest obecny, nie można przechodzić nad zjawiskiem food waste do porządku dziennego.

W naszych hotelach dokładamy wszelkich starań, aby istotnie ograniczyć marnowanie żywności – odbywa się to już na etapie planowania dostaw, a także poprzez odpowiednie przechowywanie produktów, kontrolowanie racjonalnego wydawania posiłków (ich ilości i wielkości), oraz zwiększania świadomości problemu wśród personelu. Liczymy w tym zakresie na zrozumienie i wsparcie ze strony naszych gości, ponieważ do głównych przyczyn food waste zalicza się nakładanie zbyt dużych porcji z bufetu. Skalę zjawiska doskonale zobrazują liczby: w jednej z naszych restauracji zmuszeni byliśmy wyrzucić blisko 60 kilogramów jedzenia – w ciągu miesiąca, tylko ze śniadań. W ujęciu rocznym jest to ogromna góra zmarnowanej żywności i bolesna strata dla nas wszystkich.

Skoordynowanie tych działań pozwala na ograniczenie marnotrawstwa nawet o kilkadziesiąt procent, jednakże naszym ambitnym celem niezmiennie pozostaje stan zero waste.

EKO Diament - Szanujemy żywność
Back To Top