skip to Main Content
Menu
Rozbudowa Hotelu Diament Plaza W Katowicach

 

HOTELE DIAMENT S.A. z siedzibą w: 44-100 Gliwice ul. Dąbrowskiego 50 jako Inwestor, zaprasza do udziału w konkursie ofert dla zadania pn.:

„Rozbudowa Hotelu DIAMENT PLAZA w Katowicach”

 

Założenia dla zadania:

  1. Wykonanie stanu surowego otwartego nowego obiektu hotelu DIAMENT PLAZA w Katowicach, ul. Dworcowa 11 (Etap I),
  2. Wykonanie nadbudowy nowopowstałego obiektu w etapie I i istniejącego obiektu w Katowicach, ul. Dworcowa 9 (Etap II).

 

Zakres prac:

– Etap I – roboty fundamentowe, roboty żelbetowe (kondygnacja podziemna oraz 4 kondygnacji nadziemnych) wraz z robotami murowanymi;

– Etap II – niezbędne rozbiórki oraz nadbudowa istniejącego obiektu Hotelu DIAMENT o 2 kondygnacje oraz 2 kondygnacje na obiektem z Etapu I wraz z robotami murowanymi.

Osoba kontaktowa ze Strony HOTELE DIAMENT S.A.:

Kierownik Techniczny – Waldemar Miczka tel. 32/721 10 55, pytania związane z przygotowaniem oferty należy kierować drogą elektroniczną na adres: biurotech@hotelediament.pl

 

Ofertę należy kierować w formie papierowej na adres:

HOTELE DIAMENT S.A. ul. Dąbrowskiego 50, 44-100 Gliwice,
z dopiskiem : „Oferta Rozbudowy Hotelu DIAMENT PLAZA w Katowicach”.

 

Termin składania ofert: 20 kwietnia 2018r.

Back To Top
×Close search
Search