skip to Main Content
Menu

Diament Development S.A. realizuje inwestycje polegające na wznoszeniu, remontach i modernizacji obiektów budowlanych, w szczególności inwestycje dotyczące sieci Hoteli Diament.

Właścicielem Diament Development S.A. jest spółka Hotele Diament S.A.

Władze Spółki

Zarząd

  • Andrzej Obremski – Prezes Zarządu
  • Genowefa Biernacka – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Zdzisław Zyzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Rafał Bakalarski – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Andrzej Kłapyta – Sekretarz Rady Nadzorczej

Kontakt
Diament Development S.A.
ul. Cisowa 4
41-800 Zabrze

tel.: +48 32 271 10 21
e-mail: diament2@op.pl

KRS: 0000015947, Regon: 273555775, NIP: 118-005-43-33, Kapitał zakładowy: 5 966 617 zł

Ogłoszenie Planu Połączenia Hotele Diament S.A. oraz Diament Development S.A.

Zarezerwuj online
Back To Top
×Close search
Search