skip to Main Content
Menu

Aktywuj {Włącz} ANTYwirusa w podróży!

Zapoznaj się z naszymi działania w związku z koronawirusem Covid-19 w sieci Hotele Diament. Przeczytaj jak ty możesz chronić swoje zdrowie

Naszym priorytetem jest zdrowie, bezpieczeństwo i samopoczucie naszych Gości i Pracowników.

Prezentujemy Państwu prowadzone przez Hotele Diament S.A. działania realizowane w ramach sieci oparte o bieżące zalecenia WHO (dokument „Getting your workplace ready for COVID-19” z 27 lutego 2020 r.) i Głównego Inspektora Sanitarnego zgodnie z informacją jego dla obiektów hotelarskich w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z dnia 28.02.2020 r.

 • Wszyscy nasi pracownicy przechodzą kontrolę przed przystąpieniem do pracy. Weryfikujemy czy nie występują objawy: gorączki, kaszlu, kataru. Używamy termometrów bezdotykowych, weryfikujemy każdego Pracownika przed i po rozpoczęciu pracy, prowadzimy rejestrację pomiarów.
 • W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z powyższych objawów Pracownicy nie są dopuszczani do pracy. Otrzymują zalecenie udania się do lekarza.
 • Praca Pracowników w naszych Hotelach wykonywana jest w maskach i rękawiczkach jednorazowego użytku. Szanujemy bezpieczeństwo naszych Gości oraz Pracowników.
 • Przeprowadziliśmy szkolenia dla Naszych Pracowników w zakresie ochrony osobistej, ze szczególnym wskazaniem dotyczącym postępowania w ściąganiu rękawiczek i maseczek.
 • Przeprowadzamy dezynfekcję stanowisk pracy na Recepcjach po każdej zmianie.
 • Dla naszych Gości i Pracowników w widocznym miejscu w recepcjach udostępniliśmy informacje jak dbać o higienę rąk, co jest pierwszym i nieodzownym warunkiem zapobiegawczym rozprzestrzeniania się COVID-19.
 • Instrukcje mycia rąk dostępne są również w każdej toalecie publicznej na terenie naszych Hoteli.
 • W naszych Recepcjach wprowadziliśmy strefy bezpieczeństwa po to aby zachować bezpieczny odstęp pomiędzy naszymi Gośćmi i Pracownikami.
 • Wszystkie nasze Recepcje Hotelowe zostały wyposażone przegrody z szyb z plexi, które odgradzają naszych Gości i Pracowników, przez co wprowadziliśmy ograniczenie bezpośredniego kontaktu.
 • Kilkanaście razy dzienne dezynfekujemy wszystkie miejsca narażone na dotyk. Klamki, blaty na recepcji, stoliki w strefach ogólnych, przyciski do i w windach.
 • Żel antybakteryjny dostępny jest we wszystkich naszych recepcjach dla Gości. Zalecamy naszym Gościom używanie żelu przed i po zakończeniu transakcji kiedy używany jest terminal płatniczy.
 • Akceptujemy w naszych recepcjach wszystkie formy płatności bezgotówkowych, z których system płatności BLIK jest systemem całkowicie bezdotykowym z limitem płatności powyżej 100 pln.
 • Udostępniliśmy w naszych Recepcjach numer telefonu do sanepidu oraz najbliższego lekarza.
 • Nasi Goście w sytuacji wymagającej pomocy lekarskiej otrzymują od Recepcji wsparcie w ustaleniu lokalizacji i skontaktowaniu się z najbliższą jednostką medyczną.
 • W trosce o komfort i bezpieczeństwo naszych Gości w ramach przygotowania pokoi na przyjazd naszych Gości wprowadziliśmy:
  • dodatkowe kontrole wewnętrzne mające na celu weryfikację czystości pokoi
  • dokładne czyszczenie i odkażane z najwyższą dbałością, mającą zapewnić naszym Gościm komfort i bezpieczeństwo (ręczniki jednorazowe, zamknięte kosze na śmieci w łazienkach, piloty do TV, telefony).
  • Regularne wietrzenie pokoi i pomieszczeń wspólnych by dbać o właściwy obieg powietrza.
  • Wszystkie pokoje po wyjeździe naszych Gości są niedostępne w sprzedaży i są blokowane na czas tzw. naszej wewnętrznej kwarantanny.
  • Stosujemy najwyższe normy związane z zachowaniem czystości i jakości prania pościeli i ręczników, które są dostępne dla Gości w pokojach, potwierdzone certyfikatem Pralni Effekt, potwierdzającym to, że ręczniki i pościel prane są w temperaturze minimum 60 stopni i cały proces posiada certyfikat Państwowego Zakładu Higieny. Certyfikat dostępny jest w Recepcjach naszych hoteli.
  • Podczas sprzątania pokoi, stref ogólnych w naszych hotelach wykorzystujemy środki chemiczne najwyższej jakości takie jak APESIN COMBI DR, APESIN SDR San i Oxivir, które posiadają certyfikaty Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
 • W trosce o zachowanie stosowania zaleceń wprowadziliśmy zasadę poruszania się w windą tylko przez maksymalnie dwie osoby.
 • Wprowadziliśmy eliminację z przestrzeni hoteli przedmiotów które mogą zostać skażone. Usunęliśmy m.in. materiały marketingowe z części wspólnych.
 • W naszych hotelach wszystkie Salki fitness zostały zamknięte.
 • W naszym hotelu wypoczynkowych w którym znajduje się bawialnia, nasz Kids Club prowadzona jest regularna dezynfekcja zabawek.
 • W naszych hotelach posiłki są serwowane w ramach bezpłatnego room service lub w formie posiłków na wynos.
 • W ramach naszej organizacji wprowadziliśmy w maksymalnie możliwym wymiarze pracę zdalną oraz elektroniczny obieg informacji.
 • W naszych hotelach wprowadziliśmy rotacyjny czas pracy i obecności bezpośrednio w obiektach kadry zarządzającej.
 • Wprowadzono wewnętrzne regulacje postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej w Hotelu naszej Sieci „Wytyczne postępowania – w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej w HD S.A. 27.02.2020r” ( Informacja o opracowaniu planu działania na wypadek wykrycia podejrzenia COVID-19 w hotelu w tym: wyznaczenie pokojów do izolacji, które znajdują się z dala od wind. Opis zachowania: Od razu poprowadzimy w bezpieczny sposób gościa do pokoju izolacyjnego i kontaktujemy się ze służbami sanitarnymi. Zapewnimy Gościowi dostęp do komunikacji za pośrednictwem telefonu pokojowego lub telefonu komórkowego, zaś pokój Gościa jest wyłączony i dezynfekowany).
 • Udostępniliśmy we wszystkich widocznych dla naszych Gości miejscach, informację wyświetlaną na TV w Recepcjach oraz w naszym kanale hotelowym TV od Głównego Inspektora Sanitarnego DLA OBIEKTÓW HOTELARSKICH w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na takie detergenty jak mydło oraz preparaty do dezynfekcji na bazie alkoholu.

Wirus przenosi się:

 1. bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
 2. pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.

Zaleca się:

 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 m).
 2. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników, kontrahentów i klientów hotelu: wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu:
  • zapewnimy dostęp do miejsc, w których goście mogą myć ręce mydłem i wodą,
  • wywiesimy/przedłożymy w pokojach plakaty promujące mycie rąk,
 3. Nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia (i to zależy już tylko i wyłącznie od tego czy goście zastosują się do wymienionych poniżej środków prewencji/higieny):

 1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej
  Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).
  Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
 2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
  Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
 3. Zachować bezpieczną odległość
  Należy zachować co najmniej 2 metry odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Jeśli jest się zbyt blisko, można zainspirować wirusa.
 4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
  Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
Back To Top
×Close search
Search