skip to Main Content
Menu
Nowe Hotele Diament Już Na Rynku

Spółka Hotele Diament S.A., największa sieć hotelarska z wyłącznie polskim kapitałem, która przejęła we wrześniu tego roku pięć obiektów należących do sieci Stylehotels, rozpoczęła proces zmiany wizerunku nowych lokalizacji. Działania prowadzone są wielotorowo, równolegle we wszystkich obiektach i potrwają do końca bieżącego roku.

Przejęte hotele już funkcjonują pod nowymi nazwami: Hotel Diament Arsenal Palace Katowice/Chorzów ****, Hotel Diament Bella Notte Katowice/Chorzów ***, Hotel Diament Spodek Katowice***, Hotel Diament Vacanza Siemianowice Śląskie *** oraz Hotel Diament Stadion Śląski Chorzów **. Łącznie Spółka zarządza 14 hotelami zlokalizowanymi w centrach miast na Górnym i Dolnym Śląsku, a także w bezpośrednim sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych oraz miejsc organizacji najważniejszych wydarzeń gospodarczych, konferencji, kongresów i imprez sportowych. Po przejęciu Hotele Diament oferują ponad 2000 miejsc noclegowych w blisko 1000 pokojach oraz sale konferencyjne i bankietowe o łącznej powierzchni 3000 mk.

Prowadzone działania wizerunkowe obejmują kampanię informacyjną skierowaną do pracowników, gości, kontrahentów oraz partnerów. Odpowiednie oznaczenia pojawiają się już m.in. wewnątrz budynków, na ich fasadach oraz stronach internetowych. W najbliższym czasie zmodyfikowane zostaną wzory dokumentów, formularzy, a także ujednolicona komunikacja marketingowa. Zmienia się również struktura organizacyjna obiektów, przy pełnej dostępności i wykorzystaniu know-how sieci Hotele Diament.

Systematycznym modyfikacjom podlegać będą nie tylko nazwy i logo, ale również sposób funkcjonowania nowych obiektów. Oprócz zmian wizerunkowych wdrażany jest system efektywnego zarządzania, który pozwoli wzmocnić pozycję konkurencyjną nowych hoteli i sprostać rosnącym wymaganiom klientów.

Efekty, jakich spodziewamy się na skutek przejęcia obiektów i dokonywanych zmian w ich postrzeganiu, to przede wszystkim wzmocnienie spójności portfela marek skierowanych do klienta biznesowego. Dążymy również do zwiększenia skuteczności narzędzi w zakresie komunikacji, dystrybucji oferty oraz zarządzania polityką cenową w całej grupie, a także zaoferowania potencjalnym inwestorom silniejszych, odświeżonych marek, co pozwoli nam na szybki, globalny rozwój – mówi Andrzej Kłapyta, Wiceprezes Zarządu Hotele Diament S.A. – Prowadzone działania znacząco wpłyną też na zwiększenie bazy klientów sieci Hoteli Diament i pozyskanie nowych – dodaje.

Celem przejęcia sieci Stylehotels i rebrandingu jest wykorzystanie ogromnego potencjału, jakim dysponują nowe obiekty, w tym m.in. doskonałych lokalizacji. Dostosowanie ich do standardu i kultury organizacyjnej dotychczasowych hoteli Spółki stanowić będzie impuls do dalszego rozwoju, budowania nowoczesnej oferty i podnoszenia komfortu dla gości. Wszystkie Hotele Diament zachowują swoje atuty, które wzajemnie się uzupełniają, wzmacniając znaczenie całej sieci Hotele Diament na rynku ogólnopolskim.

Spółka Hotele Diament S.A. planuje kolejne inwestycje w Polsce i zagranicą, zwiększające jej potencjał i pozycję rynkową.

Back To Top
×Close search
Search