skip to Main Content
Menu

Zapoznaj się z naszymi działaniami w sieci Hotele Diament

w związku z koronawirusem Covid-19.

Przeczytaj jak dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Gości i Pracowników.

I. Pracownicy Hoteli Diament i dbałość o bezpieczeństwo naszych Gości:

Szanowni Państwo w trosce o najwyższą dbałość w zakresie bezpieczeństwa Gości i naszych Pracowników zobligowaliśmy się do postępowania zgodnie z poniższymi zapisami przygotowanych przez nas zasad:

Dodatkowo każdy Pracownik Hotelu, jak i pracownicy firm kooperujących przed rozpoczęciem pracy zobligowani są do:

 • W wyznaczonym miejscu w Hotelu wykonania pomiaru temperatury ciała przy użyciu bezdotykowego termometru każdej osobie będącej Pracownikiem Hoteli lub Pracownikiem naszych Kooperantów;
 • Nasi Pracownicy i Pracownicy naszych Kooperantów są dopuszczani do czynności zawodowych tylko i wyłącznie wtedy kiedy ich temperatura nie przekracza 38℃ oraz nie wykazują innych objawów takich jak: kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem;
 • w przypadku wystąpienia temperatury przekraczającej 38℃ lub wystąpienia objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem, Pracownicy nie zostają dopuszczeni do pracy i wskazuje się im zalecenie postępowania zgodnego z wytycznymi GIS;
 • Wszyscy Pracownicy Hoteli Diament oraz Pracownicy naszych Kooperantów są zobligowani do złożenia „Oświadczenia dotyczącego ich własnej oceny swojego stanu zdrowia”. Złożenie oświadczenia związane jest z uzyskaniem zgody na dopuszczenie Pracowników do ich miejsc pracy;
 • Kadra kierownicza została zobligowana do systematycznej weryfikacji stanu zdrowia podległych Pracowników i udzielania im pomocy jeśli nastąpi taka konieczność;
 • Realizujemy politykę bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie nas wszystkich zobligowaliśmy naszych Pracowników do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej takich jak maseczki i rękawiczki. Zasady te stosujemy w zależności od stanowiska pracy. Wdrożyliśmy wiele rozwiązań związanych z bezpieczeństwem dla naszych Gości, m.in. specjalne osłony w naszych Recepcjach Hotelowych oraz dostępność żeli antybakteryjnych.
 • Wszyscy nasi Pracownicy i Pracownicy naszych Kooperantów stosują wskazania do systematycznego używania środków dezynfekujących podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych w dbałości o bezpieczeństwo w naszych hotelach i restauracjach;
 • Zastosowaliśmy zasadę zachowania minimalnej odległości 2 metrów pomiędzy Pracownikami wykonującymi swoje obowiązki służbowe oraz zastosowaliśmy taki sam dystans w stosunku do naszych Gości.
 • Z regularną częstotliwością przeprowadzamy dezynfekcje i wietrzenie przestrzeni hotelowych.

II. Strefy ogólne (korytarze, hole, lobby, toalety):

 • Strefy ogólne każdego Hotelu stanowią ogólnodostępną przestrzeń publiczną, w której obowiązuje bezwzględny nakaz poruszania się w maseczkach zarówno przez Pracowników Hotelu jak i Gości Hotelowych (zgodnie z wytycznymi GIS https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/bez-maski-ani-rusz );
 • Działamy zgodnie rządowymi wytycznymi dostępnymi na https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia (dotyczące działalności hotelarskiej);
 • W tej samej części Hotelu znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami oraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;
 • Dezynfekcja holi i korytarzy odbywa się przy użyciu atestowanych środków i narzędzi;
 • Prowadzona jest dokładna i regularna dezynfekcja toalet publicznych na terenie Hotelu;
 • W każdej toalecie publicznej na terenie Hotelu w widocznym miejscu udostępniona jest instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce;
 • W strefie wejścia do toalet znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;
 • Prowadzona jest regularna dezynfekcja wind hotelowych zgodnie z wytycznymi.
 • W strefie wejścia do wind znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;
 • Przyciski w domofonach, na panelu w windzie jak i przyciski do przywołania windy pokryte są folią, która jest regularnie wymieniana;
 • Wprowadzono zalecenie poruszania się windą przez maksymalnie 2 osoby przy zachowaniu bezpiecznej odległości (nie dotyczy osób stanowiących jedno gospodarstwo domowe);
 • Prowadzona jest regularna dezynfekcja miejsc szczególnie narażonych na dotyk, takich jak: klamki, blaty na recepcji, stoliki w strefach ogólnych, poręcze;
 • Wietrzymy regularnie pomieszczenia przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia jeszcze lepszego obiegu świeżego powietrza;
 • Systematycznie sprawdzamy jakość wykonywanej pracy w zakresie dezynfekcji stref ogólnych, poprzez wykonywanie regularnych kontroli jakości pracy naszego Personelu przez Kadrę Kierowniczą;

III. Strefa Recepcji:

 • W ramach rezerwacji zapewniamy maseczkę dla każdego Gościa [maksymalnie dwie osoby na pokój]. Możesz także dokonać dodatkowego zakupu maseczki w recepcyjnym sklepie.
 • W Recepcji w Hotelu zamontowano specjalne osłony w celu zapewnienia bezpiecznej przestrzeni dla Gości i Pracowników;
 • W widocznym i łatwo dostępnym miejscu w każdej recepcji hotelowej zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla Gości;
 • Wprowadziliśmy strefy bezpieczeństwa przed Recepcją, aby zachować bezpieczny odstęp pomiędzy Gośćmi (minimum 2 metry);
 • Minimalizujemy czas jaki jest konieczny do realizacji procedury meldunku w Recepcji, do jak najkrótszej obecności naszych Gości w tej strefie;
 • W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, tak jak postępujemy w przypadku każdego Pracownika Hotelu rozpoczynającego pracę, tak i w przypadku Gości przed rozpoczęciem procesu meldowania dokonujemy pomiaru jego temperatury. W przypadku wystąpienie podwyższonej temperatury, minimum 38℃ (przy pomiarze bezdotykowym termometrem) lub innych widocznych objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem Pracownik ma prawo nie zameldować Gościa, należy jednak dokonać powtórnego pomiaru w celu potwierdzenia sytuacji z podwyższoną temperaturą. W każdym takim przypadku Pracownik musi sporządzić dokumentację i w tym celu wypełnić oświadczenie w imieniu Gościa podając przyczyny nie zameldowania Gościa. Równocześnie taka sytuacja gdy ma miejsce, jest zgłaszana do Kadry Kierowniczej.
 • Preferowane jest realizowanie płatności bezgotówkowych w tym „BLIK”. Nasze terminale płatnicze zabezpieczyliśmy folią, którą regularnie wymieniamy;
 • Podczas podpisywania karty meldunkowej nasi Goście korzystają z długopisów, które dezynfekujemy po każdym ich użyciu;
 • Karty do pokoi oraz klucze są dezynfekowane po każdym użyciu przez Gości. Wprowadziliśmy system kwarantanny dla kart i kluczy która trwa 72h. Dopiero po takim okresie karty i klucze są używane ponownie;
 • W Recepcji dostępne są numery telefonów do Sanepidu oraz adresy najbliższych aptek;
 • Realizujemy systematyczne informowanie Gości o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w Hotelu. Wszystkie aktualne informacje przekazujemy również drogą medialną wykorzystując do tego celu monitory w Recepcji oraz informacyjny kanał hotelowej telewizji;

IV. Strefa pokoi hotelowych:/kwarantanna pokoi/:

 • Dla zapewnienia bezpieczeństwa Gości i Pracowników wprowadziliśmy sprzedaż pokoi w systemie rotacyjnym, który polega na poniższych zasadach:
  • Dbając o Pracowników i Gości sprzątanie pokoju rozpoczynamy po upływie 24h od opuszczenia pokoju przez Gościa (w ramach możliwości);
  • Nasze Recepcje blokują każdy pokój do ponownej sprzedaży na 24h (w ramach możliwości) po wyjeździe Gościa na czas sprzątania pokoju oraz niezbędnej według zaleceń dezynfekcji przed przyjazdem następnego Gościa. W naszym Hotelu wdrożyliśmy dezynfekcję poprzez metodę ozonowania pokoi;
  • Wprowadziliśmy zasadę świadomego rozmieszczania Gości w strukturze Hotelu co oznacza, że minimalizujemy ilość Gości przebywających w pokojach na danym piętrze i korytarzu zgodnie z zaleceniami wskazanymi przez Ministerstwo Rozwoju na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe;
  • Proces starannego odkażania pokoi jest realizowany przy użyciu tylko certyfikowanych środków czystości i atestowanych narzędzi;
 • Współpracujemy z certyfikowaną Pralnią, której proces prania ręczników i pościeli posiada certyfikat Państwowego Zakładu Higieny. Proces prania w całości odbywa się w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza;

V. Strefa Restauracji/Baru:

 • Nasze Restaurację działają zgodnie z rządowymi wytycznymi i zaleceniami GIS dostępnymi na https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia;
 • Wprowadziliśmy strefy bezpieczeństwa przed wejściem do Restauracji, po to aby zachować bezpieczny odstęp pomiędzy Gośćmi (minimum 1,5 metra);
 • Przy każdym wejściu do Restauracji umieściliśmy płyny do dezynfekcji rąk dostępne dla wszystkich naszych Gości;
 • W trosce o bezpieczeństwo i dbałość w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad, umieściliśmy przy wejściu stanowisko hosta. Nasz Pracownik jest odpowiedzialny za kontrolowanie kolejki, doprowadzenie Gościa do stolika;
 • Zapewniamy naszym Gościom bezpieczną przestrzeń między stolikami;
 • W celu realizacji usług gastronomicznych w komfortowy dla Gości sposób, w naszych Restauracjach wprowadziliśmy ruchome godziny serwowania posiłków. Ma to na celu ograniczenie ilości Gości przebywających jednocześnie w Restauracji oraz zapewnienie każdemu bezpiecznej przestrzeni;
 • Po zakończonym przez Gościa posiłku, obsługa każdorazowo dokładnie dezynfekuje stół i krzesła w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa. Wszystkie stoły w restauracjach, które są przygotowane na przybycie kolejnych Gości posiadają odpowiednie oznakowanie. Stoły są przygotowane i wyposażone zgodnie z wytycznymi i nie znajdują się na nich takie elementy jak: przyprawy, cukiernice, serwetki. Sztućce są każdorazowo przynoszone przez kelnera;
 • Prowadzona jest zgodnie z wytycznymi regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak blaty baru, poręcze, uchwyty, klamki;
 • Preferujemy płatności bezgotówkowe oraz w systemie „BLIK”. Nasze terminale płatnicze zabezpieczyliśmy folią, którą regularnie wymieniamy;
 • Podczas podpisywania rachunku przy zamówieniach na konto pokoju w ramach pobytu w Hotelu, nasi Goście korzystają z długopisów, które dezynfekujemy po każdym ich użyciu, taka sama zasada obowiązuje dla wydawanych kart menu a’la carte;
 • Dbamy o to aby w naszych Restauracjach panowała dobra atmosfera, dlatego w trosce o nasze zdrowie dokonujemy regularnego wietrzenia pomieszczeń w celu zapewnienia zwiększonej i niezbędnej wymiany świeżego powietrza;

VI. Strefa konferencyjna:

 • Sale konferencyjne są dostępne na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.
 • Przy wejściu do Sal konferencyjnych zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla uczestników konferencji;
 • Przed realizacją każdej konferencji nasze służby techniczne dezynfekują w sali stoły, krzesła, pilot do TV, pilot do rzutnika, flipchart, markery, wieszaki oraz inne detale wyposażenia konferencyjnego;
 • Przed konferencją oraz po jej zakończeniu dokonujemy wietrzenia sal konferencyjnych w celu zapewnienia w nich właściwego obiegu świeżego powietrza;
 • W salach konferencyjnych, które są wyposażone w ścienne panele regulacji i ustawiania systemu klimatyzacji, zostały one zabezpieczone folią, którą regularnie wymieniamy;
 • Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników konferencji, wprowadziliśmy realizowanie konferencji w salach w systemie rotacyjnym, który polega na tym, że w ramach możliwej dostępności stosowania tego rozwiązania, kolejne wykorzystanie sali konferencyjnej następuje po upływie 48 h od opuszczenia jej przez poprzednią grupę konferencyjną.

VII. Strefa Kids Club:

 • Nasz Kids Club został otwarty zgodnie z zaleceniami rządowymi https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia;
 • Zgodnie z zaleceniami i dla zachowania bezpieczeństwa Kids Club dostępny jest tylko dla ograniczonej ilości dzieci, przebywających wyłącznie pod kontrolą opiekunów lub animatora;
 • W tej strefie obowiązują podstawowe zasadach bezpieczeństwa (zasłanianie ust podczas kichania i kaszlu, częste mycie rąk, zachowanie dystansu społecznego – 1,5 m pomiędzy osobami dorosłymi).
 • Przy wejściu do Strefy Kids Club zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla osób korzystających z sali zabaw.
 • Kids Club jest codziennie dezynfekowany przy użyciu atestowanych środków i narzędzi oraz jest regularnie wietrzony w celu zapewnienia przepływu świeżego powietrza. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wprowadziliśmy przerwę techniczną w ciągu dnia trwającą od godziny 12.00 do 14.00.
 • W celu zwiększenia bezpieczeństwa w tej strefie wprowadziliśmy zakaz przynoszenia przez dzieci swoich zabawek;
 • Przed wejściem do Kids Club prosimy dzieci i opiekunów o zdjęcie obuwia i założenie czystych skarpetek. Nasi Pracownicy pracują w zmiennym obuwiu.
 • Zarówno opiekunowie, jak i pracownicy muszą przebywać w Kids Club w maseczkach.
 • Preferowane są zajęcia z animatorem dla większej grupy dzieci na świeżym powietrzu z zachowaniem dystansu społecznego;

VIII. Fitness Club:

 • Fitness Club są dostępne zgodnie z rządowymi wytycznymi i zaleceniami GIS dostępnymi na https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia;
 • Przed wejściem do Fitness Club w widocznym miejscu znajduje się informacja o ilości osób mogących jednocześnie przebywać w tej strefie;
 • W strefie Fitness Club zamieściliśmy informacje o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa;
 • W widocznym i łatwo dostępnym miejscu zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla Gości korzystających z Fitness Club;
 • Sprzęty do ćwiczeń zostały rozstawione w odległości minimum 1,5 metra lub niektóre z nich zostały wyłączone z użytkowania, jeśli bezpieczny dystans nie został zachowany;
 • Regularnie dezynfekujemy urządzenia do ćwiczeń, takie jak: hantle, bieżnie, rowerki itd. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wprowadziliśmy przerwę techniczną w ciągu dnia trwającą od godziny 12.00 do 14.00.
 • Przygotowaliśmy środki do dezynfekcji urządzeń dla Gości, by przed i po zakończonych ćwiczeniach mogli zdezynfekować używany sprzęt;
 • W strefach Fitness Club w Hotelach, które posiadają saunę obowiązuje wcześniejsza ich obowiązkowa rezerwacja w Recepcji. Przed wejściem do strefy sauny, osobom które będą z niej korzystać będzie zmierzona temperatura;

IX. Strefa SPA & Wellness:

 • Nasze strefy Spa&Wellness są otwarte zgodnie z rządowymi wytycznymi i zaleceniami GIS dostępnymi na https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia;
 • Przed wejściem do strefy Spa&Wellness zostały umieszczone informacje o maksymalnej ilości Gości mogących jednocześnie przebywać w obecnym reżimie sanitarnym;
 • W strefie wejścia do strefy, ale i szatniach udostępniono płyny do dezynfekcji rąk;
 • Wejście do strefy SPA&Wellnes posiada wydzielone strefy bezpieczeństwa zapewniające odstępy pomiędzy osobami 1,5 metra. Nasz Pracownik kontroluje ilość Gości w strefie oraz wydaje kluczyki do szafek w strefie szatni, w której jest obowiązkowe poruszanie się w maseczkach tak jak w strefie basenowej z wyłączeniem kąpieli, pływania i saun;
 • Przy wejściu do strefy zaznaczono, że osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych mają zakaz korzystania ze strefy;
 • Przy wejściu do SPA&Wellnes oraz w przebieralni, w toalecie, pod natryskami zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk;
 • Prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych oraz strefy przebieralni zgodnie z wytycznymi;
 • Zalecamy, aby korzystanie z jaccuzi odbywało się przez pojedyncze osoby;
 • Ze względów bezpieczeństwa uruchomiliśmy sauny z temperaturą użytkową powyżej 60 stopni Celsjusza;
 • Zasady korzystania z saun obejmują:
  • maksymalna ilość osób w saunie równa jest połowie jej maksymalnej pojemności;
  • do sauny należy wchodzić boso, bez okrycia za wyjątkiem ręcznika;
 • Przed wejściem do strefy zabiegowej SPA&Wellnes zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk;
 • Pracownicy SPA wykonują zabiegi w rękawiczkach oraz maseczkach, Goście zostali zobligowani podczas całej obecności w strefie zabiegowej do przebywania w maseczkach;
 • Zgodnie z rozporządzeniem używanie telefonów komórkowych podczas obecności w strefie zabiegowej jest zabronione;
 • Z regularną częstotliwością przeprowadzamy sprzątanie, dezynfekcję i wietrzenie przestrzeni strefy zabiegowej SPA&Wellnes.

X. Podsumowanie

 • Szanowni Państwo, wszystkich naszych Gości i Pracowników obowiązują zalecenia GIS i WHO wraz z kolejnymi aktualizacjami. Sytuacja oraz bieżące obowiązujące przepisy są przez nas monitorowane. Dbamy o sprawne przekazywanie informacji do naszych Gości jak i Pracowników;
 • Nasi Pracownicy przechodzą regularne szkolenia w celu zachowania najwyższych z możliwych norm bezpieczeństwa. Szkolenia prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną do tego procesu osobę w ramach naszej organizacji.
 • Nasi Pracownicy stoją na straży bezpieczeństwa Naszych Gości. Realizując przedstawione tutaj zalecenia i zasady dbasz o swoje i nasze zdrowie.
 • Zaprezentowane na tej stronie informacje podlegają bieżącej aktualizacji przez Hotele Diament S.A. i są modyfikowane zgodnie z nowymi wytycznymi GIS odnośnie funkcjonowania Hoteli oraz z zarządzeniami i regulacjami ustanowionymi przez Rząd RP;
Back To Top
×Close search
Search