skip to Main Content
Menu

Zapoznaj się z naszymi działaniami w sieci Hotele Diament

w związku z koronawirusem Covid-19.

Przeczytaj jak dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Gości i Pracowników.

I. Pracownicy Hoteli Diament i dbałość o bezpieczeństwo naszych Gości:

Szanowni Państwo w trosce o najwyższą dbałość w zakresie bezpieczeństwa Gości i naszych Pracowników zobligowaliśmy się do postępowania zgodnie z poniższymi zapisami przygotowanych przez nas zasad:

Dodatkowo każdy Pracownik Hotelu, jak i pracownicy firm kooperujących przed rozpoczęciem pracy zobligowani są do:

 • Nasi Pracownicy i Pracownicy naszych Kooperantów są dopuszczani do czynności zawodowych tylko i wyłącznie wtedy kiedy ich temperatura nie przekracza 38℃ oraz nie wykazują innych objawów takich jak: kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem;
 • w przypadku wystąpienia temperatury przekraczającej 38℃ lub wystąpienia objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem, Pracownicy nie zostają dopuszczeni do pracy i wskazuje się im zalecenie postępowania zgodnego z wytycznymi GIS;
 • Kadra kierownicza została zobligowana do systematycznej weryfikacji stanu zdrowia podległych Pracowników i udzielania im pomocy jeśli nastąpi taka konieczność;
 • Realizujemy politykę bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy wiele rozwiązań związanych z bezpieczeństwem dla naszych Gości, m.in. specjalne osłony w naszych Recepcjach Hotelowych oraz dostępność żeli antybakteryjnych.
 • Wszyscy nasi Pracownicy i Pracownicy naszych Kooperantów stosują wskazania do systematycznego używania środków dezynfekujących podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych w dbałości o bezpieczeństwo w naszych hotelach i restauracjach;
 • Zastosowaliśmy zasadę zachowania minimalnej odległości 2 metrów pomiędzy Pracownikami wykonującymi swoje obowiązki służbowe oraz zastosowaliśmy taki sam dystans w stosunku do naszych Gości.
 • Z regularną częstotliwością przeprowadzamy dezynfekcje i wietrzenie przestrzeni hotelowych.

II. Strefy ogólne (korytarze, hole, lobby, toalety):

 • Działamy zgodnie rządowymi wytycznymi dostępnymi na https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia (dotyczące działalności hotelarskiej);
 • W tej samej części Hotelu znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami oraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;
 • Dezynfekcja holi i korytarzy odbywa się przy użyciu atestowanych środków i narzędzi;
 • Prowadzona jest dokładna i regularna dezynfekcja toalet publicznych na terenie Hotelu;
 • W każdej toalecie publicznej na terenie Hotelu w widocznym miejscu udostępniona jest instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce;
 • W strefie wejścia do toalet znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;
 • W strefie wejścia do wind znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;
 • Wietrzymy regularnie pomieszczenia przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia jeszcze lepszego obiegu świeżego powietrza;
 • Systematycznie sprawdzamy jakość wykonywanej pracy w zakresie dezynfekcji stref ogólnych, poprzez wykonywanie regularnych kontroli jakości pracy naszego Personelu przez Kadrę Kierowniczą;
 • Wprowadzono zalecenie poruszania się windą przez maksymalnie 2 osoby przy zachowaniu bezpiecznej odległości

III. Strefa Recepcji:

 • W Recepcji w Hotelu zamontowano specjalne osłony w celu zapewnienia bezpiecznej przestrzeni dla Gości i Pracowników;
 • W widocznym i łatwo dostępnym miejscu w każdej recepcji hotelowej zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla Gości;
 • Preferowane jest realizowanie płatności bezgotówkowych w tym „BLIK”. Nasze terminale płatnicze zabezpieczyliśmy folią, którą regularnie wymieniamy;
 • W Recepcji dostępne są numery telefonów do Sanepidu oraz adresy najbliższych aptek;
 • Realizujemy systematyczne informowanie Gości o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w Hotelu. Wszystkie aktualne informacje przekazujemy również drogą medialną wykorzystując do tego celu monitory w Recepcji oraz informacyjny kanał hotelowej telewizji;

IV. Strefa pokoi hotelowych:/kwarantanna pokoi/:

 • Dla zapewnienia bezpieczeństwa Gości i Pracowników wprowadziliśmy sprzedaż pokoi w systemie rotacyjnym, który polega na poniższych zasadach:
  • Dbając o Pracowników i Gości sprzątanie pokoju rozpoczynamy po upływie 24h od opuszczenia pokoju przez Gościa (w ramach możliwości);
  • Proces starannego odkażania pokoi jest realizowany przy użyciu tylko certyfikowanych środków czystości i atestowanych narzędzi;
 • Współpracujemy z certyfikowaną Pralnią, której proces prania ręczników i pościeli posiada certyfikat Państwowego Zakładu Higieny. Proces prania w całości odbywa się w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza;

V. Strefa Restauracji/Baru:

 • Nasze Restaurację działają zgodnie z rządowymi wytycznymi i zaleceniami GIS dostępnymi na https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia;
 • Przy każdym wejściu do Restauracji umieściliśmy płyny do dezynfekcji rąk dostępne dla wszystkich naszych Gości;
 • Preferujemy płatności bezgotówkowe oraz w systemie „BLIK”. Nasze terminale płatnicze zabezpieczyliśmy folią, którą regularnie wymieniamy;
 • Dbamy o to aby w naszych Restauracjach panowała dobra atmosfera, dlatego w trosce o nasze zdrowie dokonujemy regularnego wietrzenia pomieszczeń w celu zapewnienia zwiększonej i niezbędnej wymiany świeżego powietrza;

VI. Strefa konferencyjna:

 • Sale konferencyjne są dostępne na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.
 • Przy wejściu do Sal konferencyjnych zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla uczestników konferencji;
 • Przed realizacją każdej konferencji nasze służby techniczne dezynfekują w sali stoły, krzesła, pilot do TV, pilot do rzutnika, flipchart, markery, wieszaki oraz inne detale wyposażenia konferencyjnego;
 • Przed konferencją oraz po jej zakończeniu dokonujemy wietrzenia sal konferencyjnych w celu zapewnienia w nich właściwego obiegu świeżego powietrza;

VII. Strefa Kids Club:

 • Nasz Kids Club został otwarty zgodnie z zaleceniami rządowymi https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia;
 • W tej strefie obowiązują podstawowe zasadach bezpieczeństwa (zasłanianie ust podczas kichania i kaszlu, częste mycie rąk, zachowanie dystansu społecznego – 1,5 m pomiędzy osobami dorosłymi).
 • Przy wejściu do Strefy Kids Club zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla osób korzystających z sali zabaw.
 • Kids Club jest codziennie dezynfekowany przy użyciu atestowanych środków i narzędzi oraz jest regularnie wietrzony w celu zapewnienia przepływu świeżego powietrza

VIII. Fitness Club:

 • Fitness Club są dostępne zgodnie z rządowymi wytycznymi i zaleceniami GIS dostępnymi na https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia;
 • W widocznym i łatwo dostępnym miejscu zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla Gości korzystających z Fitness Club;
 • Sprzęty do ćwiczeń zostały rozstawione w odległości minimum 1,5 metra lub niektóre z nich zostały wyłączone z użytkowania, jeśli bezpieczny dystans nie został zachowany;
 • Regularnie dezynfekujemy urządzenia do ćwiczeń, takie jak: hantle, bieżnie, rowerki itd.
 • Przygotowaliśmy środki do dezynfekcji urządzeń dla Gości, by przed i po zakończonych ćwiczeniach mogli zdezynfekować używany sprzęt;

IX. Strefa SPA & Wellness:

 • Nasze strefy Spa&Wellness są otwarte zgodnie z rządowymi wytycznymi i zaleceniami GIS dostępnymi na https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia;
 • W strefie wejścia do strefy, ale i szatniach udostępniono płyny do dezynfekcji rąk;
 • Przed wejściem do strefy zabiegowej SPA&Wellnes zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk;
 • Z regularną częstotliwością przeprowadzamy sprzątanie, dezynfekcję i wietrzenie przestrzeni strefy zabiegowej SPA&Wellnes.

X. Podsumowanie

 • Szanowni Państwo, wszystkich naszych Gości i Pracowników obowiązują zalecenia GIS i WHO wraz z kolejnymi aktualizacjami. Sytuacja oraz bieżące obowiązujące przepisy są przez nas monitorowane. Dbamy o sprawne przekazywanie informacji do naszych Gości jak i Pracowników;
 • Nasi Pracownicy przechodzą regularne szkolenia w celu zachowania najwyższych z możliwych norm bezpieczeństwa. Szkolenia prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną do tego procesu osobę w ramach naszej organizacji.
 • Nasi Pracownicy stoją na straży bezpieczeństwa Naszych Gości. Realizując przedstawione tutaj zalecenia i zasady dbasz o swoje i nasze zdrowie.
 • Zaprezentowane na tej stronie informacje podlegają bieżącej aktualizacji przez Hotele Diament S.A. i są modyfikowane zgodnie z nowymi wytycznymi GIS odnośnie funkcjonowania Hoteli oraz z zarządzeniami i regulacjami ustanowionymi przez Rząd RP;
Back To Top
×Close search
Search