skip to Main Content
Menu

Zapoznaj się z naszymi działaniami w sieci Hotele Diament
w związku z koronawirusem Covid-19.
Przeczytaj jak dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Gości i Pracowników.

I. Pracownicy Hoteli Diament i dbałość o bezpieczeństwo naszych Gości:

Szanowni Państwo w trosce o najwyższą dbałość w zakresie bezpieczeństwa Gości i naszych Pracowników zobligowaliśmy się do postępowania zgodnie z poniższymi zapisami przygotowanych przez nas zasad:

Dodatkowo każdy Pracownik Hotelu, jak i pracownicy firm kooperujących przed rozpoczęciem pracy zobligowani są do:

 • W wyznaczonym miejscu w Hotelu wykonania pomiaru temperatury ciała przy użyciu bezdotykowego termometru każdej osobie będącej Pracownikiem Hoteli lub Pracownikiem naszych Kooperantów;
 • Nasi Pracownicy i Pracownicy naszych Kooperantów są dopuszczani do czynności zawodowych tylko i wyłącznie wtedy kiedy ich temperatura nie przekracza 38℃ oraz nie wykazują innych objawów takich jak: kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem;
 • w przypadku wystąpienia temperatury przekraczającej 38℃ lub wystąpienia objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem, Pracownicy nie zostają dopuszczeni do pracy i wskazuje się im zalecenie postępowania zgodnego z wytycznymi GIS;
 • Wszyscy Pracownicy Hoteli Diament oraz Pracownicy naszych Kooperantów są zobligowani do złożenia „Oświadczenia dotyczącego ich własnej oceny swojego stanu zdrowia”. Złożenie oświadczenia związane jest z uzyskaniem zgody na dopuszczenie Pracowników do ich miejsc pracy;
 • Kadra kierownicza została zobligowana do systematycznej weryfikacji stanu zdrowia podległych Pracowników i udzielania im pomocy jeśli nastąpi taka konieczność;
 • Realizujemy politykę bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie nas wszystkich zobligowaliśmy naszych Pracowników do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej takich jak przyłbice, maseczki i rękawiczki. Zasady te stosujemy w zależności od stanowiska pracy. Wdrożyliśmy wiele rozwiązań związanych z bezpieczeństwem dla naszych Gości, m.in. specjalne osłony w naszych Recepcjach Hotelowych oraz dostępność żeli antybakteryjnych.
 • Wszyscy nasi Pracownicy i Pracownicy naszych Kooperantów stosują wskazania do systematycznego używania środków dezynfekujących podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych w dbałości o bezpieczeństwo w naszych hotelach i restauracjach;
 • Zastosowaliśmy zasadę zachowania minimalnej odległości 2 metrów pomiędzy Pracownikami wykonującymi swoje obowiązki służbowe oraz zastosowaliśmy taki sam dystans w stosunku do naszych Gości.
 • Z regularną częstotliwością przeprowadzamy dezynfekcje i wietrzenie przestrzeni hotelowych.

II. Strefy ogólne (korytarze, hole, lobby, toalety):

 • Strefy ogólne każdego Hotelu stanowią ogólnodostępną przestrzeń publiczną, w której obowiązuje bezwzględny nakaz poruszania się w maseczkach zarówno przez Pracowników Hotelu jak i Gości Hotelowych (zgodnie z wytycznymi GIS https://www.pacjent.gov.pl/bez-maski-ani-rusz );
 • W naszym Hotelu mogą przebywać tylko Goście, którzy spełniają kryteria opisane w rządowych wytycznych dostępnych na: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow (dotyczące działalności hotelarskiej);
 • W tej samej części Hotelu znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami oraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;
 • Dezynfekcja holi i korytarzy odbywa się przy użyciu atestowanych środków i narzędzi;
 • Prowadzona jest dokładna i regularna dezynfekcja toalet publicznych na terenie Hotelu;
 • W każdej toalecie publicznej na terenie Hotelu w widocznym miejscu udostępniona jest instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce;
 • W strefie wejścia do toalet znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;
 • Prowadzona jest regularna dezynfekcja wind hotelowych zgodnie z wytycznymi.
 • W strefie wejścia do wind znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;
 • Przyciski w domofonach, na panelu w windzie jak i przyciski do przywołania windy pokryte są folią, która jest regularnie wymieniana;
 • Wprowadzono zalecenie poruszania się windą przez maksymalnie 2 osoby przy zachowaniu bezpiecznej odległości (nie dotyczy osób stanowiących jedno gospodarstwo domowe);
 • Prowadzona jest regularna dezynfekcja miejsc szczególnie narażonych na dotyk, takich jak: klamki, blaty na recepcji, stoliki w strefach ogólnych, poręcze;
 • Wietrzymy regularnie pomieszczenia przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia jeszcze lepszego obiegu świeżego powietrza;
 • Systematycznie sprawdzamy jakość wykonywanej pracy w zakresie dezynfekcji stref ogólnych, poprzez wykonywanie regularnych kontroli jakości pracy naszego Personelu przez Kadrę Kierowniczą;

III. Strefa Recepcji:

 • W ramach rezerwacji zapewniamy maseczkę dla każdego Gościa [maksymalnie dwie osoby na pokój]. Możesz także dokonać dodatkowego zakupu maseczki w recepcyjnym sklepie.
 • W Recepcji w Hotelu zamontowano specjalne osłony w celu zapewnienia bezpiecznej przestrzeni dla Gości i Pracowników;
 • W widocznym i łatwo dostępnym miejscu w każdej recepcji hotelowej zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla Gości;
 • Wprowadziliśmy strefy bezpieczeństwa przed Recepcją, aby zachować bezpieczny odstęp pomiędzy Gośćmi (minimum 2 metry);
 • Minimalizujemy czas jaki jest konieczny do realizacji procedury meldunku w Recepcji, do jak najkrótszej obecności naszych Gości w tej strefie;
 • W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, tak jak postępujemy w przypadku każdego Pracownika Hotelu rozpoczynającego pracę, tak i w przypadku Gości przed rozpoczęciem procesu meldowania dokonujemy pomiaru jego temperatury. W przypadku wystąpienie podwyższonej temperatury, minimum 38℃ (przy pomiarze bezdotykowym termometrem) lub innych widocznych objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem Pracownik ma prawo nie zameldować Gościa, należy jednak dokonać powtórnego pomiaru w celu potwierdzenia sytuacji z podwyższoną temperaturą. W każdym takim przypadku Pracownik musi sporządzić dokumentację i w tym celu wypełnić oświadczenie w imieniu Gościa podając przyczyny nie zameldowania Gościa. Równocześnie taka sytuacja gdy ma miejsce, jest zgłaszana do Kadry Kierowniczej.
 • Preferowane jest realizowanie płatności bezgotówkowych w tym „BLIK”. Nasze terminale płatnicze zabezpieczyliśmy folią, którą regularnie wymieniamy;
 • Podczas podpisywania karty meldunkowej nasi Goście korzystają z długopisów, które dezynfekujemy po każdym ich użyciu;
 • Karty do pokoi oraz klucze są dezynfekowane po każdym użyciu przez Gości. Wprowadziliśmy system kwarantanny dla kart i kluczy która trwa 72h. Dopiero po takim okresie karty i klucze są używane ponownie;
 • W Recepcji dostępne są numery telefonów do Sanepidu oraz adresy najbliższych aptek;
 • Realizujemy systematyczne informowanie Gości o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w Hotelu. Wszystkie aktualne informacje przekazujemy również drogą medialną wykorzystując do tego celu monitory w Recepcji oraz informacyjny kanał hotelowej telewizji;

IV. Strefa pokoi hotelowych:/kwarantanna pokoi/:

 • Dla zapewnienia bezpieczeństwa Gości i Pracowników wprowadziliśmy sprzedaż pokoi w systemie rotacyjnym, który polega na poniższych zasadach:
  • Dbając o Pracowników i Gości sprzątanie pokoju rozpoczynamy po upływie 24h od opuszczenia pokoju przez Gościa (w ramach możliwości);
  • Nasze Recepcje blokują każdy pokój do ponownej sprzedaży na 24h (w ramach możliwości) po wyjeździe Gościa na czas sprzątania pokoju oraz niezbędnej według zaleceń dezynfekcji przed przyjazdem następnego Gościa. W naszym Hotelu wdrożyliśmy dezynfekcję poprzez metodę ozonowania pokoi;
  • Wprowadziliśmy zasadę świadomego rozmieszczania Gości w strukturze Hotelu co oznacza, że minimalizujemy ilość Gości przebywających w pokojach na danym piętrze i korytarzu zgodnie z zaleceniami wskazanymi przez Ministerstwo Rozwoju na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe;
  • Proces starannego odkażania pokoi jest realizowany przy użyciu tylko certyfikowanych środków czystości i atestowanych narzędzi;
 • Współpracujemy z certyfikowaną Pralnią, której proces prania ręczników i pościeli posiada certyfikat Państwowego Zakładu Higieny. Proces prania w całości odbywa się w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza;

V. Strefa Restauracji/Baru:

 • Nasze Restaurację funkcjonują zgodnie z rządowymi wytycznymi i zaleceniami GIS dostępnymi na https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow
 • W naszych Restauracjach zapewniamy bezpieczną przestrzeń dla każdego Gościa, zgodnie z lokalnymi wytycznymi;
 • Wprowadziliśmy strefy bezpieczeństwa przed wejściem do Restauracji, po to aby zachować bezpieczny odstęp pomiędzy Gośćmi (minimum 1,5 metra);
 • W trosce o bezpieczeństwo i dbałość w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad, umieściliśmy przy każdym wejściu do Restauracji stanowisko hosta. Nasz Pracownik jest odpowiedzialny za: kontrolowanie kolejki, doprowadzenie Gości do stolika, a także zweryfikowanie, czy jest realizowana zasada, która ma brzmienie: przy jednym stoliku przebywa rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • Przy wejściu do Restauracji w widocznym miejscu zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla Gości. Wszystkich Gości wchodzących do Restauracji obowiązuje konieczność zdezynfekowania rąk;
 • W celu realizacji usług gastronomicznych w komfortowy dla Gości sposób, w naszych Restauracjach w prowadziliśmy ruchome godziny serwowania posiłków. Ma to na celu ograniczenie ilości Gości przebywających jednocześnie w Restauracji oraz zapewnienie każdemu bezpiecznej przestrzeni;
 • Wprowadziliśmy specjalne menu śniadaniowe z którego Gość dzień wcześniej wybiera pozycje, które są dla niego indywidualnie przygotowywane i przynoszone przez Kelnera do stolika lub w ramach możliwości będziemy prowadzili wydawanie potraw z bufetu, które będą serwowane przez naszego Pracownika.
 • Wszyscy Goście mają możliwość zamawiania posiłków poza śniadaniami w ustalonych porach wydawania posiłków przez Restauracje. Dzięki tej opcji zapewniliśmy możliwość indywidualnej obsługi Gości. W ramach tego rozwiązania będzie można wybrać z menu a’la carte dania i je zamówić z wyprzedzeniem, łącznie z rezerwacją stolika na ustaloną godzinę;
 • Wszystkie serwowane dania w naszych Restauracjach przynoszone są do stolików na uprzednio każdorazowo zdezynfekowanych tacach, a każde danie jest oddzielnie zabezpieczone folią spożywczą lub w ramach możliwości będziemy prowadzili wydawanie potraw z bufetu, które będą serwowane przez naszego Pracownika.
 • Po zakończonym przez Gościa posiłku, obsługa każdorazowo dokładnie dezynfekuje stół i krzesła w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa. Wszystkie stoły w restauracjach, które są przygotowane na przybycie kolejnych Gości posiadają odpowiednie oznakowanie. Stoły są przygotowane i wyposażone zgodnie z wytycznymi i nie znajdują się na nich takie elementy jak: przyprawy, cukiernice, serwetki, ozdoby. Sztućce są każdorazowo przynoszone przez kelnera;
 • Prowadzona jest zgodnie z wytycznymi regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak blaty baru, poręcze, uchwyty, klamki;
 • Preferujemy płatności bezgotówkowe oraz w systemie „BLIK”. Nasze terminale płatnicze zabezpieczyliśmy folią, którą regularnie wymieniamy;
 • Podczas podpisywania rachunku przy zamówieniach na konto pokoju w ramach pobytu w Hotelu, nasi Goście korzystają z długopisów, które dezynfekujemy po każdym ich użyciu, taka sama zasada obowiązuje dla wydawanych kart menu a’la carte;
 • Dla zachowania standardów bezpieczeństwa wszystkie lunche konferencyjne realizowane są w formie serwowanej z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy Gośćmi lub w ramach możliwości będziemy prowadzili wydawanie potraw z bufetu, które będą serwowane przez naszego Pracownika.
 • Dbamy o to aby w naszych Restauracjach panowała dobra atmosfera, dlatego w trosce o nasze zdrowie dokonujemy regularnego wietrzenia pomieszczeń w celu zapewnienia zwiększonej i niezbędnej wymiany świeżego powietrza;

VI. Strefa konferencyjna:

 • Sale konferencyjne są dostępne na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000187101.pdf.
 • Przy wejściu do Sal konferencyjnych zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla uczestników konferencji;
 • Przed realizacją każdej konferencji nasze służby techniczne dezynfekują w sali stoły, krzesła, pilot do TV, pilot do rzutnika, flipchart, markery, wieszaki oraz inne detale wyposażenia konferencyjnego;
 • Przed konferencją oraz po jej zakończeniu dokonujemy wietrzenia sal konferencyjnych w celu zapewnienia w nich właściwego obiegu świeżego powietrza;
 • W salach konferencyjnych, które są wyposażone w ścienne panele regulacji i ustawiania systemu klimatyzacji, zostały one zabezpieczone folią, którą regularnie wymieniamy;
 • Realizujemy podczas konferencji przerwy kawowe z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa;
 • Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników konferencji, wprowadziliśmy realizowanie konferencji w salach w systemie rotacyjnym, który polega na tym, że w ramach możliwej dostępności stosowania tego rozwiązania, kolejne wykorzystanie sali konferencyjnej następuje po upływie 48 h od opuszczenia jej przez poprzednią grupę konferencyjną.

VII. Strefa Kids Club:

 • Nasz Kids Club został otwarty zgodnie z zaleceniami rządowymi https://www.gov.pl/web/rozwoj/sale-zabaw
 • Strefa Kids Club dostępna jest tylko dla zameldowanych Gości w naszym hotelu;
 • Zgodnie z zaleceniami i dla zachowania bezpieczeństwa Kids Club dostępny jest tylko dla ograniczonej ilości dzieci, przebywających wyłącznie pod kontrolą opiekunów lub animatora. Obowiązuje zasada jednej osoby na 4m2 oraz nie więcej niż pięć osób w pomieszczeniu. Przestrzegamy również zasady jedno dziecko to jeden opiekun;
 • W tej strefie obowiązują podstawowe zasadach bezpieczeństwa (zasłanianie ust podczas kichania i kaszlu, częste mycie rąk, zachowanie dystansu społecznego – 2 m pomiędzy osobami dorosłymi);
 • Przy wejściu do Strefy Kids Club zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla osób korzystających z sali zabaw;
 • Kids Club jest codziennie dezynfekowany przy użyciu atestowanych środków i narzędzi oraz jest regularnie wietrzony w celu zapewnienia przepływu świeżego powietrza.
 • Dla zwiększenia bezpieczeństwa wprowadziliśmy przerwę techniczną w ciągu dnia trwającą od godziny 12.00 do 14.00.
 • W celu zwiększenia bezpieczeństwa w tej strefie wprowadziliśmy zakaz przynoszenia przez dzieci swoich zabawek;
 • Przed wejściem do Kids Club prosimy dzieci i opiekunów o zdjęcie obuwia i założenie czystych skarpetek. Nasi Pracownicy pracują w zmiennym obuwiu.
 • Zarówno opiekunowie, jak i pracownicy muszą przebywać w Kids Club w maseczkach.
 • Preferowane są zajęcia z animatorem dla większej grupy dzieci (3-5 osób) na świeżym powietrzu z zachowaniem dystansu społecznego;

VIII. Fitness Club:

 • Strefa Fitness Club dostępna jest tylko dla zameldowanych Gości w naszym hotelu;
 • W naszej strefie stosujemy zasady bezpieczeństwa zgodne z zaleceniami rządowymi;
 • Przed wejściem do Fitness Club w widocznym miejscu znajduje się informacja o ilości osób mogących jednocześnie przebywać w tej strefie;
 • W strefie Fitness Club zamieściliśmy informacje o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa;
 • W widocznym i łatwo dostępnym miejscu zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla Gości korzystających z Fitness Club;
 • Sprzęty do ćwiczeń zostały rozstawione w odległości minimum 1,5 metra lub niektóre z nich zostały wyłączone z użytkowania, jeśli bezpieczny dystans nie został zachowany;
 • Regularnie dezynfekujemy urządzenia do ćwiczeń, takie jak: hantle, bieżnie, rowerki itd. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wprowadziliśmy przerwę techniczną w ciągu dnia trwającą od godziny 12.00 do 14.00.
 • Przygotowaliśmy środki do dezynfekcji urządzeń dla Gości, by przed i po zakończonych ćwiczeniach mogli zdezynfekować używany sprzęt;
 • W strefach Fitness Club w Hotelach, które posiadają saunę obowiązuje wcześniejsza ich obowiązkowa rezerwacja w Recepcji. Przed wejściem do strefy sauny, osobom które będą z niej korzystać będzie zmierzona temperatura;

IX. Strefa Wellness:

 • Nasze strefy Spa&Wellness są dostępne tylko dla zameldowanych Gości w naszym hotelu;
 • W naszych strefach Spa&Wellness realizujemy zalecenie rządowe dotyczące zasad bezpieczeństwa;
 • Przed wejściem do strefy Spa&Wellness zostały umieszczone informacje o maksymalnej ilości Gości mogących jednocześnie przebywać w obecnym reżimie sanitarnym;
 • Wejście do strefy SPA&Wellness posiada wydzielone strefy bezpieczeństwa zapewniające odstępy pomiędzy osobami 2 metrów. Nasz Pracownik kontroluje ilość Gości w strefie oraz wydaje kluczyki do szafek w strefie szatni w której jest obowiązkowe poruszanie się w maseczkach tak jak w strefie basenowej z wyłączeniem kąpieli, pływania i saun;
 • Przy wejściu do strefy zaznaczono, że osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych mają zakaz korzystania ze strefy;
 • W kompleksie Hotel Diament Arsenal Palace Chorzów prowadzony jest rejestr osób korzystających ze strefy SPA&Wellness Termy Cesarskie
 • W kompleksie Hoteli Diament SPA&Wellness Ustroń w strefie SPA&Wellness mogą przebywać tylko osoby zameldowane w hotelu. W okresie wysokiego sezonu w hotelu, wprowadzany jest system oparty na grafiku korzystania ze strefy basenowej (per pokój), który zapewni komfort z jej korzystania i przede wszystkim utrzyma obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Zasady funkcjonowania systemu przekaże Recepcja hotelu podczas meldunku. O wszelkich modyfikacjach w tym zakresie będziemy Państwa informowali na bieżąco;
 • Przy wejściu do SPA&Wellness oraz w przebieralni, w toalecie, pod natryskami zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk;
 • Prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych oraz strefy przebieralni zgodnie z wytycznymi;
 • Strefa basenowa posiada wyznaczone tory pływackie. Z jednego toru jednocześnie mogą korzystać 4 osoby;
 • Zalecamy aby korzystanie z jaccuzi odbywało się przez pojedyncze osoby lub kilka osób wyłącznie wspólnie zamieszkujących
 • Ze względów bezpieczeństwa uruchomiliśmy sauny z temperaturą użytkową powyżej 60 stopni Celsjusza;
 • Zasady korzystania z saun obejmują:
 • maksymalna ilość osób w saunie równa jest połowie jej maksymalnej pojemności;
 • do sauny należy wchodzić boso, bez okrycia za wyjątkiem ręcznika;
 • Przed wejściem do strefy zabiegowej SPA&Wellness zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk;
 • Pracownicy SPA wykonują zabiegi w rękawiczkach oraz przyłbicach/maseczkach, Goście zostali zobligowani podczas całej obecności w strefie zabiegowej do przebywania w maseczkach;
 • Zgodnie z rozporządzeniem używanie telefonów komórkowych podczas obecności w strefie zabiegowej jest zabronione;
 • Z regularną częstotliwością przeprowadzamy sprzątanie, dezynfekcję i wietrzenie przestrzeni strefy zabiegowej SPA&Wellness.

X. Podsumowanie

 • Szanowni Państwo, wszystkich naszych Gości i Pracowników obowiązują zalecenia GIS i WHO wraz z kolejnymi aktualizacjami. Sytuacja oraz bieżące obowiązujące przepisy są przez nas monitorowane. Dbamy o sprawne przekazywanie informacji do naszych Gości jak i Pracowników;
 • Nasi Pracownicy przechodzą regularne szkolenia w celu zachowania najwyższych z możliwych norm bezpieczeństwa. Szkolenia prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną do tego procesu osobę w ramach naszej organizacji.
 • Nasi Pracownicy stoją na straży bezpieczeństwa Naszych Gości. Realizując przedstawione tutaj zalecenia i zasady dbasz o swoje i nasze zdrowie.
 • Zaprezentowane na tej stronie informacje podlegają bieżącej aktualizacji przez Hotele Diament S.A. i są modyfikowane zgodnie z nowymi wytycznymi GIS odnośnie funkcjonowania Hoteli oraz z zarządzeniami i regulacjami ustanowionymi przez Rząd RP;
Back To Top
×Close search
Search